Tổ Khối 1

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Lê Thị Thùy Linh

1976

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Trần Thị Thảo

1968

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Vương Nhật Diễm

1995

Nữ

Tổ viên

4

Hồ Thị Tuân

1976

Nữ

Tổ viên

5

Nguyễn Thị Hoài Phương

1982

Nữ

Tổ viên

6

Lê Bảo Hạnh

1976

Nữ

Tổ viên

7

Nguyễn Anh Vũ

1976

Nam

Tổ viên

8

Phạm Nguyễn Ngọc Trầm

1984

Nữ

Tổ viên

9

Ngô Thị Kim Vân

1967

Nữ

Tổ viên

 

Tổ Khối 2

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Hà Thị Thùy Trang

1987

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Nguyễn Thị Thanh Thủy

1969

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Nguyễn Thị Liên

1976

Nữ

Tổ viên

4

Lê Thị Nhật Nhi

1994

Nữ

Tổ viên

5

Phạm Thị Minh Thu

1965

Nữ

Tổ viên

6

Huỳnh Thị Diệu Hiền

1994

Nữ

Tổ viên

7

Hồ Thị Lành

1973

Nữ

Tổ viên

8

Bùi Công Khanh

1975

Nam

Tổ viên


Tổ Khối 3

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Tống Thị Khánh Hà

1986

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Phan Thị Ngà

1977

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Trần Thị Xương Chương

1966

Nữ

Tổ viên

4

Nguyễn Trần Vân Trang

1974

Nữ

Tổ viên

5

Nguyễn Thị Ngọc Hương

1977

Nữ

Tổ viên

6

Nông Thị Thanh

1967

Nữ

Tổ viên

7

Hoàng Vương Hoàng Mai

1995

Nữ

Tổ viên

8

Lê Thanh Bình

1976

Nam

Tổ viên

9

Phan Thị Mỹ Hạnh

1965

Nữ

Tổ viên

 

Tổ Khối 4

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hòa

1969

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Đỗ Thị Diễm Chi

1974

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Võ Thị Bình Minh

1977

Nữ

Tổ viên

4

Võ Thị Ngọc Khánh

1990

Nữ

Tổ viên

5

Trương Thị Kim Phương

1985

Nữ

Tổ viên

6

Dương Minh Tình

1981

Nữ

Tổ viên

7

Trương Công Lân

1966

Nam

Tổ viên

8

Phạm Thị Thắm

1990

Nữ

Tổ viên

9

Võ Ngọc Thùy Linh

1995

Nữ

Tổ viên

 

Tổ Khối 5

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thảo

1968

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Phan Thị Thu Nga

1972

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Nguyễn Thị Ngọc Anh

1972

Nữ

Tổ viên

4

Bùi Văn Dũ

1970

Nam

Tổ viên

5

Nguyễn Thị Kim Khánh

1988

Nữ

Tổ viên

6

Nguyễn Thị Ngân

1965

Nữ

Tổ viên

7

Nguyễn Thị Diễm Hương

1990

Nữ

Tổ viên

8

Trần Thị Bùi Xuân Bình

1982

Nữ

Tổ viên

9

Tô Hải Đăng

1984

Nam

Tổ viên