TỔ KHỐI 1

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Lê Thị Thùy Linh

1976

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Trần Thị Thảo

1968

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Trần Thị Thùy Lắm

1966

Nữ

Tổ viên

4

Lê Bảo Hạnh

1976

Nữ

Tổ viên

5

Nguyễn Thị Kim Trinh

1965

Nữ

Tổ viên

6

Nông Thị Thanh

1967

Nữ

Tổ viên

7

Phan Thị Mỹ Hạnh

1965

Nữ

Tổ viên

8

 

 

Nữ

 

 

Tổ Khối 2

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Hà Thị Thùy Trang

1987

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Nguyễn Thị Thanh Thủy

1969

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Nguyễn Thị Liên

1976

Nữ

Tổ viên

4

Lê Thị Nhật Nhi

1994

Nữ

Tổ viên

5

Phạm Thị Thu

1965

Nữ

Tổ viên

6

Hồ Thị Tuân

1976

Nữ

Tổ viên

7

Hồ Thị Lành

1973

Nữ

Tổ viên

8

 

 

Nữ

 

 

Tổ Khối 3

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Tống Thị Khánh Hà

1986

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Phan Thị Ngà

1977

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Trần Thị Xương Chương

1966

Nữ

Tổ viên

4

Nguyễn Trần Vân Trang

1974

Nữ

Tổ viên

5

Võ Thị Thu Vương

1980

Nữ

Tổ viên

6

Trương Công Lân

1966

Nữ

Tổ viên

7

Phạm Thị Thắm

1990

Nữ

Tổ viên

8

Hồ Mỹ Huyền

1997

Nữ

Tổ viên

9

 

 

Nữ

 

 

Tổ Khối 4

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hòa

1969

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Đỗ Thị Diễm Chi

1974

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Võ Thị Bình Minh

1977

Nữ

Tổ viên

4

Võ Thị Ngọc Khánh

1970

Nữ

Tổ viên

5

Trương Thị Kim Phương

1985

Nữ

Tổ viên

6

Trần Thị Ngọc Hương

1977

Nữ

Tổ viên

7

Tô Hải Đăng

1984

Nữ

Tổ viên

8

 

 

Nữ

 

 

Tổ Khối 5

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thảo

1968

Nữ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Phan Thị Thu Nga

1972

Nữ

Tổ phó chuyên môn

3

Nguyễn Anh Vũ

1976

Nữ

Tổ viên

4

Lê Thanh Bình

1976

Nữ

Tổ viên

5

Ngô Thị Kim Vân

1967

Nữ

Tổ viên

6

Nguyễn Thị Ngân

1965

Nữ

Tổ viên

7

Trần Thị Ngọc Anh

1972

Nữ

Tổ viên

8

Bùi Văn Dũ

1970

Nam

Tổ viên