TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

 

1

Tô Hải Đăng

1984

Nam

2

  Nguyễn Thị Diễm Hương

1990

Nữ

 

3

Võ Thị Ngọc Khánh

1990

Nữ

 

4

  Phạm Thị Thắm

1990

Nữ

5

  Hà Thị Thùy Trang

1987

Nữ

6

Lê Thị NHật Nhi

1995

Nữ

7

Võ Thị Thùy Linh

1995

Nữ

8

Trần MInh Hoàng Sơn

1992

nam

9