6. Danh sách Ban đại diện CMHS lớp.

 

STT

LỚP

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

HỌ VÀ TÊN
 PHỤ HUYNH

Chức danh

1

1/1

Lâm Mỹ Hạnh

Lâm Tuấn Anh

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Tâm Như

Nguyễn Hỷ

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Ngọc Uển Nhi

Bùi Thị Thu Hiền

Thư Ký

2

1/2 

Nguyễn Hữu Đạt

Nguyễn Văn Hậu

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Tuấn Minh

Dương Thị Trà My

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Đăng Dương

Đào Thị Kiều My

Thư Ký

3

1/3

Đinh Ngọc Nhã Khanh

Nguyễn Thị Phang

Chi Hội Trưởng

 

 

Bùi Anh Huy

Nguyễn Thị Kim Phượng

Chi Hội Phó

 

 

Mai Ngọc Phương Anh

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Thư Ký

4

1/4

Đỗ Đình Trung

Đỗ Văn Thắng

Chi Hội Trưởng

 

 

Đỗ Trần Diệp Phương

Trần Thị Thanh Loan

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Trung Kiên

Phạm Thị Như Trà My

Thư Ký

5

1/5

Hoàng Kim Ngân

Nguyễn Mai Ngọc

Chi Hội Trưởng

 

 

Hà Ng. Khánh Ngân

Hà Quốc Viện

Chi Hội Phó

 

 

Hồ Bảo Ý Vy

Nguyễn Thị Thu Duyên

Thư Ký

6

1/6

Nguyễn Hoàng Quân

Nguyễn Ngọc Quang

Chi Hội Trưởng

 

 

Đặng Võ Tường Oanh

Võ Nguyễn Đoan Trang

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Ngọc Bảo An

Nguyễn Thị Cẩm

Thư Ký

7

2/1

Hoàng Nguyễn Xuân Băng

Nguyễn Thị Bích Thuận

Chi Hội Trưởng

 

 

Phạm Hữu Tường

Phạm Thế Mỹ

Chi Hội Phó

 

 

Phạm Ngọc Bảo Ngân

Bùi Thị Diễm Thảo

Thư Ký

8

2/2

Lê Minh Ngọc

Lê Minh Ngọc

Chi Hội Trưởng

 

 

Hồ Xuân Kim

Cao Thị Hồng

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Tuấn Dũng

Nguyễn Thị Vân Anh

 

Thư Ký

9

2/3

Ngô Hoàng Thanh Thư

 

Ngô Duy Minh

Chi Hội Trưởng

 

 

Phạm Như Quỳnh

Huỳnh Thị Phương

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Huỳnh Thiên Kim

Huỳnh Thị Kim Hồng

Thư Ký

10

2/4

Phùng Du Mẫn

Phùng Sở Toàn

Chi Hội Trưởng

 

 

Võ Nhật Anh Thư

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Trần Như Ý

Trần Thị Hồng Vân

Thư Ký

11

2/5

Nguyễn Bảo Uyên Phương

Nguyễn Trường Sa

Chi Hội Trưởng

 

 

Trần Minh Quân

Trần Thiện Phong

Chi Hội Phó

 

 

Phạm Nguyễn Hoàng Lam

Nguyễn Thị Lê Xuyên

Thư Ký

12

2/6

Nguyễn Đức Anh

Nguyễn Viết Hùng

Chi Hội Trưởng

 

 

Lê Thái Khang

Lê Thị Thúy Hằng

Chi Hội Phó

 

 

Trương Nguyễn Khánh Trân

Nguyễn Thị Huệ

Thư Ký

13

3/1

Dương Hoàng Gia Vy

Dương Tấn Vũ

Chi Hội Trưởng

 

 

Hoàng Thy Di

Nguyễn Thị Thu Trang

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Thái Khánh Hân

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Thư Ký

14

3/2

Hoàng Anh Huy

Phạm Thị Kiều Oanh

Chi Hội Trưởng

 

 

Đỗ Trọng Phước

Đỗ Văn Thắng

Chi Hội Phó

 

 

Trần Lê Bảo Nam

Lê Thị Xuân Lan

Thư Ký

15

3/3

Nguyễn Thiện An

Nguyễn Đăng Nhựt Nam

Chi Hội Trưởng

 

 

Phạm Đỗ Khánh My

Đỗ Thị Ngọc Điệp

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Thị Mỹ Kim

Thư Ký

16

3/4

Lê Duy Tường

Võ Thị Tuyết Nga

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Lê Hoàng

Lê Trần nGọc Trâm

Chi Hội Phó

 

 

Ngô Xuân Lộc

Bùi Thị Huyền

Thư Ký

17

3/5

Nguyễn Anh Tài

Nguyễn Anh Khoa

Chi Hội Trưởng

 

 

Phạm Như Quỳnh

Huỳnh Thị Phương

Chi Hội Phó

 

 

Bùi Anh Huy

Nguyễn Thị Kim Phượng

Thư Ký

18

3/6

Nguyễn Bảo Liên

Nguyễn Bảo Lâm

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Mai Trâm

Mai Thị Trang

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Trần Bảo Ly

Nguyễn Thị Kim Thoa

Thư Ký

19

4/1

Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Văn Thắng

Chi Hội Trưởng

 

 

Lê Hoàng Bảo Trân

Lê Thái Tường

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Quách Gia Hân

Quách Thị Thu Hà

Thư Ký

20

4/2

Diệp Khánh Trân

Diệp Bảo Long

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Thành Nhân

Ngô Thị Kim Oanh

Chi Hội Phó

 

 

Trần Nguyễn Minh Tiến

Nguyễn Thị Quỳnh

Thư Ký

21

4/3

Trần Thị Bảo Giang

Nguyễn Thị Là

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Thành Phát

Châu Thị Thanh Hải

Chi Hội Phó

 

 

Lê Trần Ngọc Hân

Trần Thị Lệ Hằng

Thư Ký

22

4/4

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Văn Quốc

Chi Hội Trưởng

 

 

Đặng Tường Vy

Trần Thị Xuân Lành

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Phú Quí

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Thư Ký

23

4/5

Trần Lê Duy Phát

Trần Ngọc Cường

Chi Hội Trưởng

 

 

Đinh Bảo Khang

Nguyễn Thị Phong

Chi Hội Phó

 

 

Đặng Lê Trúc Diệp

Lê Thị Thanh Hải

Thư Ký

24

4/6

Nguyễn Anh Tài

Nguyễn Anh Khoa

Chi Hội Trưởng

 

 

Trần Lê Sơn Hào

Lê Thị Nam Phương

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Trần Thiên Phước

Trần Thị Hồng Vân

Thư Ký

25

5/1

Dương Hoàng Gia Vy

Dương Tấn Vũ

Chi Hội Trưởng

 

 

 Hoàng Thy Di

Nguyễn Thị Thu Trang

Chi Hội Phó

 

 

Võ Nguyễn Đan Thanh

 Nguyễn Thị Tố Như

Thư Ký

26

5/2

Trần Lê Bảo Nam

Trần Văn Tài

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Hữu Thiện Nhân

Nguyễn Thị Kim Trí

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Thái Khánh Hân

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Thư Ký

27

5/3

Đồng Vĩnh Văn

Đồng Trần Nhân

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Hoàng Tú

Nguyễn Thanh Liêm

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Khánh Hảo

Võ Thị Thanh Phượng

Thư Ký

28

5/4

Cao võ Uyên Nhi

Võ Thị Hòa Thanh

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Tường Vy

Trương Thị Thu

Chi Hội Phó

 

 

Phan Ngọc Thanh Nguyên

Phan Thị Thích

Thư Ký