6. Danh sách Ban đại diện CMHS lớp.

STT

LỚP

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

HỌ VÀ TÊN
PHỤ HUYNH

Chức danh

1

1/1

Nguyễn Ngọc Linh

Nguyễn Anh Tuấn

Chi Hội Trưởng

 

 

Phạm Tấn Dự

Đặng Thị Bích Dung

Chi Hội Phó

 

 

Huỳnh lê Thảo Nhi

Huỳnh Giao

Thư Ký

2

1/2

Đặng Thúy Anh Thư

Diệp Bảo Phú

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn an Vy

Trần Thị Kim Chi

Chi Hội Phó

 

 

Trần Gia Bảo

Đồng Thanh Thúy

Thư Ký

3

1/3

Nguyễn Tấn Phát

Nguyễn Thái Nguyên

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Phúc Duy

Tạ Thị Ny Na

Chi Hội Phó

 

 

Phạm Đỗ Khánh My

Đỗ Thị Ngọc Điệp

Thư Ký

4

1/4

Vũ Bích Ngọc

Vũ Thanh Nam

Chi Hội Trưởng

 

 

Vũ Đình Hoàng Thiện

Nguyễn Thị Truyền

Chi Hội Phó

 

 

Trần Huỳnh Kim Đoan

Huỳnh Thị Phụng

Thư Ký

5

1/5

Thạch Nguyễn Bảo Châu

Thạch Nguyễn Mai thiện Bảo

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Minh khuê

Nguyễn Hỷ

Chi Hội Phó

 

 

Võ Ngọc Anh Thư

Phan Hồng Phương Thả

Thư Ký

6

1/6

Đinh Phú Hưng

Đinh Xuân Huy

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Bảo Liên

Nguyễn Bảo Lâm

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Mai Trâm

Mai Thị Trang

Thư Ký

7

2/1

Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Văn Thắng

Chi Hội Trưởng

 

 

Lê Hoàng Bảo Trân

Lê Thái Tường

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Quách Gia Hân

Quách Thị Thu Hà

Thư Ký

8

2/2

Nguyễn Thành Nhân

Diệp Bảo Long

Chi Hội Trưởng

 

 

Diệp Khánh Trân

Ngô Thị kIm Oanh

Chi Hội Phó

 

 

Trần Nguyễn Minh Tiến

Nguyễn Thị Quỳnh

Thư Ký

9

2/3

Nguyễn Thành Phú

Châu Thị Thanh Hải

Chi Hội Trưởng

 

 

Lê Trần Ngọc Hân

Trương Thị Nguyệt Thoa

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Trương Thiên Phú

Ngô Thị Hân

Thư Ký

10

2/4

Võ Thái Khang

Võ Minh Giáo

Chi Hội Trưởng

 

 

Trần Thị Bảo Giang

Nguyễn Thị Là

Chi Hội Phó

 

 

Phan Mai Tuệ Mẫn

Mai Thị Ngọc Oanh

Thư Ký

11

2/5

Trần Lê Duy Phát

Nguyễn Thị Phương Loan

Chi Hội Trưởng

 

 

Lê Ngọc Bảo Châu

Phan Thị Sáu

Chi Hội Phó

 

 

Đặng Lê Trúc Điệp

Lê Thị Thanh Hải

Thư Ký

 

 

Hồ Hoàng Phan

Trần Ngọc Cường

 

12

2/6

Võ Chí Khang

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Gia NGhi

Nguyễn Thị Thanh Trang

Chi Hội Phó

 

 

Phạm Như Quỳnh

Lê Thị Nam Phương

Thư Ký

13

3/1

Dương Hoàng Gia Vy

Dương Tấn Vũ

Chi Hội Trưởng

 

 

Hoàng Thy Di

Nguyễn Thị Thu Trang

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Thái Khánh Hân

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Thư Ký

14

3/2

Hoàng Anh Huy

Phạm Thị Kiều Oanh

Chi Hội Trưởng

 

 

Đỗ Trọng Phước

Đỗ Văn Thắng

Chi Hội Phó

 

 

Trần Lê Bảo Nam

Lê Thị Xuân Lan

Thư Ký

15

3/3

Phạm Trương Anh Thư

Trương Thị Bích Phúc

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên

Nguyễn Thị Linh Diệu

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Phi Khang

Nguyễn Thị Nga

Thư Ký

16

3/4

Lê Duy Tường

Võ Thị Tuyết Nga

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Lê Hoàng

Lê Trần nGọc Trâm

Chi Hội Phó

 

 

Ngô Xuân Lộc

Bùi Thị Huyền

Thư Ký

17

4/1

Trần Duy Bảo

Văn Thị Hồng Nga

Chi Hội Trưởng

 

 

Mai Lê Đông Triều

Lê Đình Hạ Quyên

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Hoàng TRúc My

Nguyễn Thị Mỹ Kim

Thư Ký

18

4/2

Lê NGọc Hà

Trần Thị Ngọc Hạnh

Chi Hội Trưởng

 

 

Võ Duy Tân

Nguyễn thị Hà Lê

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn THị Thanh Thảo

Trần Thị Hà

Thư Ký

19

4/3

Nguyễn Hữu Nam

Nguyễn Hữu Liêm

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Sơn Thành Đạt

Dương tố Vân

Chi Hội Phó

 

 

Cao Hoàng Vương

Võ Thị Thu Hà

Thư Ký

20

4/4

Trần Ngọc Châu Linh

Đỗ Thị Thảo Phương

Chi Hội Trưởng

 

 

Trần Bảo Khôi

Huỳnh Thị Kim Liên

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Thiện Nhân

Nguyễn Thiện Nhơn

Thư Ký

21

4/5

Nguyễn thị Nở

Nguyễn Thị Ánh Linh

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Phúc An Khang

Nguyễn Văn Nhớ

Chi Hội Phó

 

 

Đỗ Khánh Huyền

Nguyễn Thị Thùy Lê

Thư Ký

22

4/6

Phan Thủy Tiên

Phan Bá Thụy

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Dương Tường Vy

Nguyễn T. Lưu Hồng Thảo

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Bảo Anh Thư

Nguyễn Thị Diễm Chị

Thư Ký

23

5/1

Võ Nguyễn Đình Bảo Kha

Võ Quốc Bảo

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Hoài Thảo NHi

Nguyễn Anh Long

Chi Hội Phó

 

 

Phù Gia Uyển Nhi

Khưu Thị Quỳnh Trâm

Thư Ký

24

5/2

 Trần Huỳnh Khánh VYTrần Ngọc Hải

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Quang Tuệ

Nguyễn THỊ THu THủy

Chi Hội Phó

 

 

Nguyễn Hữu Triết

Đàm Thu Thủy

Thư Ký

25

5/3

Đặng Cửu Danh

Đặng Thế Định

Chi Hội Trưởng

 

 

Hà huy Hoàng

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Chi Hội Phó

 

 

Huỳnh Thiên Ân

Võ Thị Thanh Thủy

Thư Ký

26

5/4

Hồ NGọc Bá Tuấn

Hồ Ngọc Hải

Chi Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Lê Mỹ Phương

Lê THị Hoa

Chi Hội Phó

 

 

Đỗ Huy Hoàng

Ngô Thị THúy Trâm

Thư Ký